Tien Kenmerken van Vrij Bankieren

De volgende tien aspecten zijn basiskenmerken van een vrije markt in geld en bankieren.

1. Onder vrij bankieren is de klant koning, zoals op elke vrije markt.
2. Het grootste belang van burgers is de optimale kwaliteit van hun geld, beschermd door eigendomsrechten, bij uitstek een dienst op de vrije markt.
3. Als geld zouden burgers de best verhandelbare goederen kiezen, in de eerste plaats goud en zilver.
4. Burgers zouden geen fractioneel bankieren toestaan en evenmin centrale banken of garantiestelsels oprichten die dit faciliteren, omdat dit hun eigen en andermans eigendomsrechten zou aantasten en de kwaliteit van het geld zou vernietigen.
5. De geldhoeveelheid zou alleen veranderen door geweldloze handelingen van niet-geprivilegieerde individuen, zoals het delven of omsmelten van edelmetalen.
6. Vervulling van de geldvraag zou alleen komen uit betaalde arbeid en giften of leningen uit de bestaande geldhoeveelheid of uit nog te delven edelmetalen.
7. Honderd procent bankieren zou burgers stimuleren te investeren in productieve mensen en bedrijven, op basis van een ongehinderd prijsmechanisme, in plaats van in op schulden gebaseerde zeepbellen die altijd in crises eindigen.
8. Het resultaat van deze efficiŽnte allocatie van bronnen, waaronder het gebruik van goud en zilver als geld, zou natuurlijke stabiliteit en welvaartsgroei zijn.
9. Geld zou nimmer kunnen worden misbruikt als beleidsmiddel voor collectivistische dwalingen als "economische groei", "inflatiedoelstellingen","omloopsnelheid van het geld", "prijsindexen", "prijsstabiliteit" of "monetair evenwicht".
10. Rentes zouden individueel worden bepaald door financiŽle dienstverleners, gebaseerd op zelfgekozen criteria.

Terug naar de hoofdpagina

© RatioVincit.nl, graag citeren met bronvermelding